AvatudAVATUD

E T K N 9.00 - 18.00 P 12.00 - 16.00

Iga kuu viimasel neljapäeval suletud.
Samadel kellaaegadel on avatud Avalik Internetipunkt (AIP)

23.2.15

OLE VALVEL, VABA EESTI!

   Ole valvel, vaba Eesti,
Valvel vabaduse eest!
Hoia sina oma hinge,
Oma vaimus valvust pea -
Et ei võõras võim sind haaraks!

  Sinu meri, sinu maa,
Sinu küla, sinu linn,
Sinu alles noor veel hing,
Kauged sinu vaimualad -
S i n u  r a h v a s  k õ i k  j a  k õ i g e s
Olgu sulle suur ja püha!
Paistku ohtusid k u i palju-
Seisa kindel nagu kalju!

Eesti mehed, Eesti naised,
Targad, kogenenud vanad,
Tulihingelised noored -
Põline sa Eesti tuum!
Päästa meid sest kadaklusest!
Pillamist, oh, piiritle!
Tõusiklusest tee meid terveks!
Hüüa ette õilis ü k s m e e l!
Leia üles ühiskeel! -
- Siis jääb Vaba Eesti v a b a k s,
Siis me lähme e l u  teed,
Saatjaiks jumalikud väed,
Kangutame paigast mäed!...

       /Anna Haava (1935)/


                                                         

HEAD ISESIVUSPÄEVA!

23. veebruaril suletakse raamatukogu kell 15.00
24. veebruaril on raamatukogu suletud!


19.2.15

Veebruari kevad

Kord hullates, teinekord soikudes
tuul eile veel paitas meil nina
ja sulavee lõbusais loikudes
kilgendas taevasina

Kuid täna on iilid nii kibedad,
et koon hoia kõrviku taha!
Teed jälle on kiilasjääst libedad,
nii et vägisi jalust viib maha...

Ent teaks ma, kus elutseb tuuletaat,
kes taas puhub talviseks ilma,
ma hüüaksin talle, et kuule, taat,
naeran sulle nii suhu kui silma!

Mis sa tühja sääl pilve pääl kõhutad,
põsk punnis ja nina täis kortse?!
Tühja vingud ja vinguma õhutad
oma suuri ja väikesi sortse!

Jääst ohjad sul käest juba langesid!
On murtud su roosk, mis meid rõhus!
Nüüd - tuiska või räästani hangesid -
aga kevad on ikkagi õhus!

Täna möödub 95 aastat ühe olulisema eesti kirjaniku, Jaan Krossi sünnist.
Luuletus on tema esikkogust  "Söerikastaja" (1958)