AvatudAVATUD

E T K N 9.00 - 18.00 P 12.00 - 16.00

Iga kuu viimasel neljapäeval suletud.
Samadel kellaaegadel on avatud Avalik Internetipunkt (AIP)

23.11.20

Hea raamatukogu külastaja!

Lähtuvalt Häädemeeste vallavanema 18.11.2020. a käskkirjast nr 12-1/3  „Töökorralduslikud muudatused Häädemeeste Vallavalitsuse hallatavates asutustes” on  esmaspäevast, 23. novembrist 2020 raamatukogudesse lubatud siseneda  MASKI VÕI MUU ISIKUKAITSEVAHENDIGA (n. visiir, sall suu ja nina ees).

Kui soovid raamatukogust kontaktivabalt laenutada, siis kirjuta aadressile voiste@pkr.ee, või helista telefonil 4456313📚2.11.20

Raamatukogupäevad Võiste Raamatukogus...

 ...avasime 20. oktoobril koos Tahkuranna lasteaia lastega.  Ettelugemispäeva puhul kuulasid lapsed rahvajuttu "Miks haava lehed värisevad." Päikesekiirte rühma lapsed koos õpetaja Anželikaga õpetasid rannakarpide rühmale käemängu "Linnukene oksa peal." Erilist elevust tekitas mängu "turbovariant." Lõpetuseks vaatasid kõik lapsed muidugi raamatuid ja kes soovis, laenutas koju ka!

                                               
                            Käimas on käemäng "Linnukene oksa peal" 

22. oktoobril oli koduloohuvilistel külas väsimatu kodu-uurija Henn Saar. Uurisime vanu Võiste kandi fotosid (arvatavalt 1940. või 50.ndad aastad), püüdsime tuvastada fotodel olevaid inimesi ja saada aru, mis on fotodel olevatel inimestel teoksil. Henn on võtnud oma südameasjaks uurida 1950.ndatel Pärnumaal tegutsenud hobikunstniku Konstantin Mülleri elu ja tegevust. Tema maalid kaunistasid nii mõnegi kohaliku talu elutoa seinu. Hetkel on raamatukogus vaatamiseks väljas kolm Konstantin Mülleri maali Henn Saare erakogust.

                                                     
           Henn Saar kõneleb koduloohuvilistele hobikunstnikust Konstantin Müllerist

23. oktoobril tähistatakse Eesti raamatu päeva ja sel puhul on raamatukogus võimalik vaadata raamatunäitust „Rannarahvas eesti kirjanduses.”  Mereteemaliste luuletuste väljapanekut ilmestavad Lilian Õisi kaunid fotod merest.


26. oktoobril otsustasid Tahkuranna kooli II klassi õpilased koos õpetaja Anuga raamatukogupäevade puhul viia  eesti keele ja joonistamise tunnid läbi hoopis raamatukogus. Iga laps oli eelnevalt lugenud läbi ühe muinasjuturaamatu ja jutustas loetud muinasjutu ümber oma klassikaaslastele. Hiljem joonistati loetu põhjal ka pilt. Aitäh teile Mia Marii, Kristjan Martin, Mia, Joosep, Kai Elisabeth, Otto ja Rosanna vanu häid muinasjutte meelde tuletamast!

30. oktoobril lõpetas Pärnumaa raamatukogurahvas raamatukogupäevad kokkusaamisega Pärnu Keskraamatukogus.  

Kohtume raamatukogus!