AvatudAVATUD

E T K N 9.00 - 18.00 P 12.00 - 16.00

Iga kuu viimasel neljapäeval suletud.
Samadel kellaaegadel on avatud Avalik Internetipunkt (AIP)

25.4.12

9.4.12

Aprillikuu Oma Leht

Ilmunud on järjekordne Oma Leht. Tutvu kohalike uudistega SIIN

4.4.12

Võrreldamatut võrreldes?

Pärnumaa aastaraamatut 2009 - 2010 (Pärnu, 2011) sirvides jäin ma tabelit  "Raamatukogud arvudes 2010" uurides (lk. 202, 203) mõtisklema, kas oleks kuidagi võimalik panna külaraamatukogusid pingeritta põhiliste arvnäitajate (kasutajad, külastajad ja laenutused) põhjal. Mitte, et  need arvud mulle väga korda läheksid (minule on arvudest olulisem lugejatega suhtlemine), aga see on siiski üks võimalusi võrrelda enda tööd teiste külaraamatukogudega. Tahaks ju teada,  mis kohale Võiste raamatukogu 41. külaraamtukogu seas platseeruks.
Töötasin välja järgmise metoodika: reastasin raamatukogud pingeritta kolme erineva näitaja põhjal - kasutajad, külastused ja laenutused (iga näitaja eraldi). Liites kokku erineva kolme pingerea tulemuse ja jagades selle kolmega, saingi ma lõpliku järjestuse. Loomulikult ma saan aru, et see järjestus on tinglik, sest mida väiksem on laenutuspiirkonna elanike arv, seda väiksemad kipuvad olema ka  arvnäitajad ja vastupidi.  Aga mingisuguse üldpildi annab see siiski. Nii ma saingi  selle metoodika alusel teada, et Võiste raamatukogu asub  nimetatud  töönäitajate põhjal  Pärnumaa 41 külaraamatukogu  seas  17. kohal. Seda on täitsa hea teada ( ja võib - olla kui vaja ka enda kaitseks välja öelda.)
Kas ma tegelesin võrreldamatu võrdlemisega?

Uued raamatud

Raamatukokku on jõudnud väike valik Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastaauhindade nominente   2011. aastal. Tutvu raamatutega   SIIN