AvatudAVATUD

E T K N 9.00 - 18.00 P 12.00 - 16.00

Iga kuu viimasel neljapäeval suletud.
Samadel kellaaegadel on avatud Avalik Internetipunkt (AIP)

13.12.17

Võiste Raamatukogu 95

Detsembris möödub 95 aastat (14. detsember 1922)  Tahkuranna Rahvaraamatukogu Seltsi registreerimisest. Põhikirjas oli ära toodud seltsi ülesanne, milleks on raamatukogude, lugemislaudade ja teiste haridusliste ettevõtete moodustamise teel rahvaharidust edendada. 
Väljavõte põhikirjast: „Oma eesmärgi saavutamiseks avab selts raamatukogusid, lugemislaudu, korraldab lugemisringe, kursusi, ettelugemisi, kirjandusõhtuid, rahvakoosolekuid, õppekäike, näitusi, annab välja ja laotab laiali oma sihtidele vastavat kirjandust, avab raamatukauplusi, teemajasid, paneb toime näitemänge, kontserte jne.   Seltsi liikmeks võisid  astuda „määramata arvul 1) asutused (valitsuslised, seltsid, ühisused jne.) 2) Üksikud isikud mõlemist soost, seisuse, kutse ja usu peale vaatamata, kes üle 16 aasta vanad, selle tingimusega, et need, kes veel mitte täisealised pole, ei või juhatuse ja revisjoni kommisjoni liikmeks, kui ka seltsi volinikkudeks olla“. Liikmemaks oli vähemalt 25 marka aastas. Üksikisikud, kes seltsi eluaegseteks liikmeteteks soovisid saada, pidid mitte vähem kui 1000 marka maksma.
Nii asutaski Rahvaraamatukogu Selts Tahkuranna Avaliku Raamatukogu, mis 1948. aastal nimetati ümber Võiste Raamatukoguks. 

Raamatukogu asus enam-vähem valla keskel olevas Võiste II algkoolis ja juhatajaks sai koolijuhataja Martin Tolli. Rahva suus kutsuti koolimaja, kus raamatukogu asus „Tolli koolimajaks.“ Vanemaealiste inimeste mälestuste kohaselt on raamatud asunud koolimaja ühes lõunapoolses otsaklassis paaris raamatukapis.

   
Fotol on kooli- ja raamatukogu juhataja Martin Tolli koos Võiste II algkooli õpilastega. Arvatavasti on foto tehtud 1920ndatel aastatel.
Martin Tolli oli aastaid juhtivaks tegelaseks  kohalikes ühistegemistes. Tegutses aktiivselt näitlemise alal, osales veel mitemete seltside töös, olles kaluriteseltsi asjaajaja, Tahkuranna Piimaühisuse asutajaid, Tahkuranna Vabatahtliku tuletõrjeühingu ja Tahkuranna Tarvitajate Ühisuse revisjonikomisjonide liige. Tema eestvedamisel valmis ka 1925. aastal kohalik rahvamaja.
Hiljem kolis Martin Tolli Vaskrääma, kus ta ühel jaaniõhtul õnnetult surma sai.
Selle aasta novembris möödus 130 aastat (4. november 1887) Martin Tolli sünnist

12.12.17

Oma Leht

Loe selle aasta lõpuga ajalooks saava Tahkuranna valla ajalehe Oma Leht viimast numbrit SIIT. Jaanuaris alustab ilmumist Tahkuranna ja Häädemeeste ühendvalla ajaleht LIIVIRANNA