AvatudAVATUD

E T K N 9.00 - 18.00 P 12.00 - 16.00

Iga kuu viimasel neljapäeval suletud.
Samadel kellaaegadel on avatud Avalik Internetipunkt (AIP)

18.3.10

Veidi kohalikest kärajatest

Niisiis said eile  I Võiste kandi kärajad toime pandud. Kohe algul tegime selgeks, et "käramine" ja "käratsemine" on ikka täiesti kaks eri asja ja järgnevad kaks ja pool tundi möödusid väga asjalikus õhkkonnas.  Eile oli põhiteemaks PÄRANDKULTUUR. Meie hulgas viibis Pärnumaa Koduloolaste Seltsi juhataja Mart Liira, kes andis ülevaate sellest, et kohe alustab Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) pärandkultuuri objektide inventeerimist Pärnumaal. Põhjalikumat teavet sellest teemast saab SIIT.  Probleemiks on aga koduloolaste arvates see, et inimesed, kes koolitatakse loodusobjekte inventeerima ei ole tuttavad kohalikule rahvale oluliste ajalooliste väärtustega. Siit tekibki küsimus - kes viib kokku RMK poolse inventeerija ja kohalikud niiöelda "teadjad mehed ja -naised?" Kas me siis isegi kõigist neist vanadest rannalautritest, püümajadest, tuulikute asukohtadest jne. teadlikud oleme? Kärajate otsus oli järgmine:  et ennetada tekkivaid probleeme, tuleb järgmistele kärajatele kuu aja pärast kutsuda kohale inimene, kes on määratud Tahkuranna valla pärandkultuuri objekte inventeerima. Vähemalt valla lõunapoolse osa kohta saaks ta sellelt seltskonnalt küll tänuväärset infot! 
Panin illustratsiooniks ühe pildi ka!
Kõigil soovijail on võimalik kärajatega liituda järgmisel korral!

15.3.10

Meeldetuletus

Kolmapäeval, 17. märtsil kell 15.00 (Pea meeles märksõna KOKOKO!!!) toimuvad Võiste raamatukogus I  KOHALIKUD KÄRAJAD, kus kõigil soovijail on võimalik tulla ja oma sõna sekka öelda.
                                 Tule ja kära koos meiega!!!

Mikk Sarv kirjutab oma blogis kärajate kohta  järgmist: "Kõik head asjad maailmas on ümmargused. Päike on ümmargune, Maa on ümmargune, Kuu on ümmargune. Meie esimene toitja, ema rind on ümmargune. Küllap sellepärast kogunesidki inimesed ammustel aegadel RINGI, kui tahtsid midagi olulist lahti arutada ja hea otsuseni jõuda. Ringi kaasnimeks on olnud kera või ka kära, millest ongi tuletatud taoliste arupidamiste muistne nimi KÄRAJAD. Sõna ainsuse vorm on KÄRA. Kärajad tähendab seega mitmeid, korduvaid kokkuistumisi sama asja selgeks arutamisel.
Kisa ja kära on nüüd küll kaugel ja kõrgel, kuid aina rohkem meid endid puudutavaid olulisi asju jäävad läbi arutamata ja mõistlikult otsustamata. Siit koorubki mõte – ehk on lapsepesuveega ka laps minema visatud? Püüdkem taas leida tühjale kärapidamisele eelnenud aegade arukate arutelude viisi, mis aitab inimestel kokku saada näost näkku, nii, et keegi ei ole ülemal ega alamal, et igaühe sõna maksab ja loeb." 

14.3.10

Täna on emakeelepäev

    KODUKEEL

Kui kuninglikult kõliseb
mu ema kodukeel,
mis väikses saunahurtsikus 
ma kuulsin eluteel!

Sel keelel ema kiigutas
mind õhtul magama,
sel keelel rääk'sin eluaeg 
ma armsa isaga!

Nüüd iga kord, kui kevadel
mull' laulab linnusuu,
siis nagu eesti keelega
tall' kostaks iga puu.

Kui jõuab kätte talvekuu
ja sume sügise, 
siis nagu eesti keelega
mind hüüaks eideke.

Ja nagu manitseks ta mind
sealt haua põhjast veel:
"Laps, pea ehteks surmani
su ema kodukeel!"

                                      / Ado Reinvald / 
                           Luuletus kirjutatud 1892 - 1904

3.3.10

Kuu luuletus

 Ja ongi vaikselt kätte jõudnud märts. Ehkki tihased juba hoogsalt õues laulavad, ei taha talv kuidagi oma võimu käest anda. 

Juba aastaid, alati märtsis
hakkab mul kahju nendest sumedatest
pilvealustest päevadest. Päriskevade
tulek heidutab: siis on kõik
korraga uus ja imelik - ukseesine, pesemata aknad,
pajude pungad, lume alt paistvad mättad,
kuldnokad ja kuu jõeluha kohal.
Kõik on nagu kutse, kõik kiusab ja meelitab -
toast ära, kodust ära, endast ära, meelest ära,
valguma laiali mööda maad ja vett, minema kuskile mujale,
olema kuskil mujal, olema keegi muu,
ja kui seda ei suuda, siis vähemalt
kisama, tantsima, kirjutama,
laulma kõige lollimaid kevadelaulukesi, 
et kuidagi vaigistada seda veres või vaimus
või milleski muus. Ehk on ta hoopis
kaladest, lindudest või talupoegadest
esivanemate, eelmiste elude mälu, mis mus virgub,
kihk ujuda luhtadele kudema, otsida paarilist ja pesaaset
katsuda peoga, kas muld on juba soe ja tahe, 
või midagi veel mõistmatumat ja põlisemat: seemnetera
teadmine, et on aeg lahti minna ja tärgata,
joovastus ja hirm veel ühe surma ja sündimise ees. 

                               / Jaan Kaplinski / 

1.3.10

Eesti Vabariigi 92. aastapäeva tähistamine Tahkuranna vallas

Juba tavapäraselt algasid Tahkuranna vallas Eesti iseseisvuspäeva pidustused 23. veebruaril mälestustseremooniaga Konstantin Pätsi ausamba juures.
Ülevaadet toimunud mälestustseremooniast loe SIIT

                  Konstantin Pätsi monument 23. veebruari õhtul

Järgnenud piduliku aktuse Tahkuranna  Lasteaed - Algkoolis juhatas sisse lühikese ajaloolise ülevaatega 6. klassi õpilane Kristo - Karl.

Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud kõne pidas vallavolikogu esimees Kalmer Metsaoru.
Päevale lisasid pidulikkust väikesed esinejad Uulu lasteaiast ja Tahkuranna koolist.
PEIPSI ÄÄREST SAAREMAANI

LÄTI PIIRIST MERENI
IGAST LAPSEST PUNAPÕSKSEST
KUNI SUURE PERENI Õpetaja Anu tehtud fotod

KÕIK SEE KOKKU ON ME KODU

SEE ON MEIE EESTIMAA
KAARDI PEALT VÕIB ÄRA VÕTTA
SÜDAMEST EI KÄTTE SAA  

Vallavanem Karel Tölp märkis oma sõnavõtus, et tänu konservatiivsele eelarvele õnnestus Tahkuranna vallal üsna edukalt 2009. aasta üle elada. Ja siis saabus aktuse kõige pidulikum osa. Kahjuks jäi ka sel aastal välja andmata Tahkuranna valla vapimärk. Kuid küllaldaselt leidus neid vallakodanikke ja ettevõtteid, kelle tegemisi vallavalitsus tunnustas Tahkuranna valla tänukirjaga.
Need tublid inimesed olid:
Anu Alloja, Terje Eesnurm ja Maret Kaldmäe Tahkuranna koolist
Ülle Avamere Uulu koolist
Elvi Kreegi, Ilse Pärna ja Vello Pärna Võiste  ja Metsaküla surnuaia kaardistamine
Argo Mengel  - vallavolikogu liige, kalanduse arendamine
Renate Lind - eelmise koosseisu vallavolikogu alalise komisjoni esimees, Tahku Tare renoveerimise eestvedaja
Ülle Alanurm ja Urmas Org eelmises koosseisus tublit tööd teinud vallavalitsuse liikmed. 
Ettevõtetest märgiti tänukirjaga ära OÜ Uulu kohvik ja OÜ Pärnu Shipyard- mõlemad ettevõtted alustasid Uulus tööd majanduslikult väga  raskel, 2009. aastal.
Tahkuranna valla noorsootöötaja Gerda Vares andis üle auhinna Aarete jahi võistluse Võiste poolsele võitjale Marliis Miilimäele.