AvatudAVATUD

E T K N 9.00 - 18.00 P 12.00 - 16.00

Iga kuu viimasel neljapäeval suletud.
Samadel kellaaegadel on avatud Avalik Internetipunkt (AIP)

29.8.23

Sügishooaeg algab Võiste Raamatukogus uue(s) laste lugemisnurga(s)ga!

Käesoleva aasta märtsis kuulutas Kultuuriministeerium esmakordselt välja  taotlusvooru „Rahvaraamatukogude arendusprojektid,” mille eesmärgiks oli toetada ajakohaseid ja uuenduslikke lahendusi, mis aitavad muuta raamatukogu kogukonna vajadustele vastavaks keskuseks ja teenuse kättesaadavamaks ning tõsta raamatukoguspetsialistide pädevusi. Häädemeeste Vallavalitsus oli taotluse kirjutamise osas väga toetav ja seetõttu otsustas raamatukogu juhataja kätt proovida projektiga „Laste lugemisnurga kaasajastamine Võiste Raamatukogus.” 2022. aastal alustas raamatukogu lugemisala mööbli kaasajastamisega, mille käigus muretseti uus lugemislaud ja toolid. See uuenduskuur tõi eriti esile asjaolu, et ka laste lugemisnurk vajab kaasajastamist ja lastele atraktiivsemaks muutmist. 

Koostöös Häädemeeste Vallavalitsusega esitatud projekt sai Kultuuriministeeriumilt toetuse ja nüüd on kõik kogukonna lapsed ning nende vanemad ja vanavanemad oodatud Võiste Raamatukokku laste lugemisnurka mõnusalt aega veetma😊

Raamatukogu juhatajana tänan Häädemeeste Vallavalitsust väga toetava suhtumise eest projekti kirjutamisel ja eriti tahan tänada arendusnõunik Toomas Abelit, kes oma eelneva projektikirjutamise kogemusega oli mulle igati abiks! 

ET LASTEL OLEKS VEELGI ROHKEM VÕIMALUSI VABA  AJA VEETMISEKS UUENDATUD LASTENURGAS, SIIS KUULUTAB RAAMATUKOGU VÄLJA SÄÄSTLIKKU JA KESKKONNASÕBRALIKKU MÕTTEVIISI TOETAVA ANNETUSKAMPAANIA LAUAMÄNGUDE ANNETAMISEKS!
Kui Sul on kapinurka seisma jäänud lauamäng, lego või puzzle, siis too see Võiste Raamatukokku, kus see kindlasti mõnele lapsele rõõmu teeb!