AvatudAVATUD

E T K N 9.00 - 18.00 P 12.00 - 16.00

Iga kuu viimasel neljapäeval suletud.
Samadel kellaaegadel on avatud Avalik Internetipunkt (AIP)

14.10.14

Kohtume raamatukogus!

 Mis teeb inimese meele rõõmsaks? Meeldiv seltskond, hea keskkond, hea raamat, uued teadmised – neid asju on palju. Ka meie, raamatukoguhoidjad, saame inimeste meele rõõmsaks teha, pakkudes neile head lugemist, korraldades huvitavaid kohtumisi-kontserte, aidates e-maailmas toimetada või lihtsalt kuulates ära kellegi mure.
2014. aasta on kuulutatud Liikumisaastaks – kes loeb, see liigub! Ka raamatute lugemine on liikumine uute teadmiste poole. Väidetakse, et füüsise vormis hoidmiseks oleks hea teha päevas kümmetuhat sammu, et vaim värske oleks, võiks ju kuus vähemalt ühe raamatu läbi lugeda!

 /Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu 
                                                                                                    kodulehelt/ 
Raamatukogupäevade tähtsündmuseks Võiste Raamatukogus on Rein Kaupmehe loodusfotode näituse avamine.  Nii juhatamegi raamatukogupäevad sisse juba traditsiooniks saanud kokkusaamise päeval- kuu kolmandal kolmapäeval,   15. oktoobril kell 15.00    koos fotonäituse avamisega.


Kohtumispaika ja aega ei tohi muuta – kohtume raamatukogus! 

8.10.14

Huvitavat koduloohuvilistele

1. oktoobril kuulutati Eesti Rahvusraamatukogus avatuks portaal DIGAR Eesti ajalehed

Nüüd leiab nii vanad kui ka uued ajalehed ühest kohast. Uue kasutajaliidese kaudu saab teha sõnaotsinguid ka vanade ajalehtede täistekstidest. Esialgu ei ole veel kaetud aastad 1944–2013, sisu ülekandmine jätkub. Küll aga leiab uuest keskkonnast üle 100 000 lehekülje enne 1944. aastat ilmunud ajalehti ning alates 1. jaanuarist 2014 ilmunud lehed (täistekstide kättesaadavus vastavalt väljaandjate nõusolekule).
               / tekst Eesti Rahvusraamatukogu kodulehelt/        

Näiteks sisestades otsingusse sõna tahkuranna, leidsin muude paljude huvitavate artiklite seast ka sellise väikese nupukese

Tänu riigivanemale raamatuannetuse eest.

 Riigivanema nimele tulid järgmised telegrammid: 
                          

"Lugupeetud härra riigiwanem, südam-
lik tänu teile rohke annetuse eest, mille oh-
werdasite sünniwalla waimuwara rikasta-
miseks, Tahkuranna walla RA komitee."
„Palun Teid, härra riigiwanem, wõtta
wastu Tahkurannast 6-kl. algkooli õpilaste
ja õpetajate südamlikku tänu Teie annetuse
eest RA puhul kooli raamatukogule. Teie
lahke tähelepanelikkus ja wäärtuslik kink
tiivustab kooliperet püüdmisel õilsate sihti-
de poole. Koolijuhataja."

Waba Maa, 2. dets. 1935, lk. 2

* RA = Raamatuaasta                                    Põnevaid leide kõigile huvilistele!